PU Nordstrand har for tiden (høsten 2024) 5 aktive studiegrupper som normalt møtes annenhver uke, 8/9 ganger høst/vår. Møtene holdes i Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6 (flytter til nye lokaler ca. oktober 2024). Deltagerne må være medlem av PU. Det er 2 litteraturgrupper, 2 filosofigrupper og 1 historiegruppe. Det er ca. 50 deltagere totalt i gruppene. Det har vært interesse for å starte en ny gruppe men dette har ennå ikke kommet i gang. Interesserte kan ta kontakt med studiekoordinator.

Det kreves ingen spesielle fagkunnskap for å delta i gruppene, men det er en fordel med interesse for fagfeltene. Gruppene arbeider på forskjellige måter når det gjelder valg av tema og diskusjon. De velger selv hva de vil fordype seg i og hvordan de jobber. Som oftest vil en av deltagerne ha ansvaret for å lede dagens tema.

Du kan ta kontakt med PUs studiekoordinator (se kontaktdetaljer nederst på siden) eller gruppelederne for mer informasjon.

STUDIEGRUPPER:

Studiestart høsten 2024 er medio august!

Litteratur I:

Leder: Karin Arnø. Tlf. 952 39 394 - Tirsdager kl. 15.30.

Litteratur II:

Leder: May Britt Knobloch. Tlf. 950 31 914 - Tirsdager kl. 13.45.

Historie:

Leder høst 2021: Finn H. Dethloff. Tlf. 995 76 461 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi I:

Leder: Hanne Veiby. Tlf. 905 98 882 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi II:

Leder: Leif Bertnes. Tlf. 909 22 194 - Tirsdager kl. 15.30.

Kontakt:

Studiekoordinator Jan Espen Thorvaldsen. Tlf. 905 53 767 - taggart@online.no