PU Nordstrand har for tiden (høsten 2021) 6 aktive studiegrupper som normalt møtes annenhver uke, 8/9 ganger høst/vår. Møtene holdes i Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6. Deltagerne må være medlem av PU. Det er 3 litteraturgrupper, 2 filosofigrupper og 1 historiegruppe. Det er 53 deltagere i gruppene. Det har vært interesse for å starte en ny grupper men dette har ennå ikke kommet i gang. Interesserte kan ta kontakt med studiekoordinator.

Det kreves ingen spesielle fagkunnskap for å delta i gruppene, men det er en fordel med interesse for fagfeltene. Gruppene arbeider på forskjellige måter når det gjelder valg av tema og diskusjon. De velger selv hva de vil fordype seg i og hvordan de jobber. Som oftest vil en av deltagerne ha ansvaret for å lede dagens tema.

Du kan ta kontakt med PUs studiekoordinator (se kontaktdetaljer nederst på siden) eller gruppelederne for mer informasjon.

STUDIEGRUPPER:

Studiestart høsten 2021 var medio august og etter en del problermer under koronastengning/begrensninger, går studievirksomheten nå som normalt.

Litteratur I:

Leder: Karin Arnø. Tlf. 952 39 394 - Tirsdager kl. 15.30.

Litteratur II:

Leder: Wenche Hellerud. Tlf. 907 87 532 - Tirsdager kl. 13.45.

Litteratur III:

Leder: Lise Eng. Tlf. 976 70 621 - Torsdager kl. 13.30.

Historie:

Leder høst 2021: Finn H. Dethloff. Tlf. 995 76 461 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi I:

Leder: Arvid Semb Rønningen. Tlf. 911 43 478 - Tirsdager kl. 13.45.

Filosofi II:

Leder: Siri Bratlid. Tlf. 452 25 073 - Tirsdager kl. 15.30.

Kontakt:

Studiekoordinator Elling Lundesgaard. Tlf. 934 87 030 - elling.lundesgaard@vikenfiber.no