Reisekomiteen

Reisekomiteen vil normalt tilrettelegge for en medlemstur i året, enten i Norge eller til utlandet. Turarrangør er et velrenommert reisebyrå. 

De første reisene gikk til Grimstad/Skien, Røros, Molde og Dalhalla friluftsteater i Sverige.  Deretter har turene gått til Tallin, Estland (2011), Berlin, Tyskland (2012), Krakow, Polen (2013), St. Petersburg, Russland (2014), Dresden, Tyskland (2016),  Dublin, Irland (2017), Warszawa, Polen (2018), Island (2019), Lofoten (2021) og Svalbard (2022). Den planlagte reisen til Lisboa, Portugal i 2020 måtte dessverre avlyses pga. korona-situasjonen

PU-tur til FÆRØYENE  3. - 7. mai 2023 - FULLTEGNET!

PU-turen 2023 går til Færøyene, med Dag Aasbø Travel som reisearrangør. Påmeldingsinformasjon finnes nedenfor, og reisebyråets informasjon om turen finnes HER. PUs oversiktsbeskrivelse av turen finnes HER. Påmeldingsfristen er 2. januar 2023, og PUs medlemmer har fortrinnsrett.

Alle medlemmer har fått egen invitasjon, enten pr. epost eller SMS.

PUs reisekoordinator:  Marit Nøkleby     934 03 036      mnokleby@online.no